Prefab woonhuiskelders - Gefundeerd op palen

1
Toepassingsvoorwaarden voor prefab kelders gefundeerd op palen
 
Bij deze toepassing worden de kelders tussen of onder de ringbalkfundering opgehangen. Onze voorkeur gaat uit naar plaatsing van de kelder tussen de ringbalken i.p.v. ophangen onder de ringbalken. Als kelder onder de ringbalk wordt opgehangen kan op termijn lekkage op de stortnaad voorkomen, ook is een extra wandafwerking dan noodzakelijk.
 
Als kelder meer dan 200 cm in grondwater geplaatst wordt, zal het noodzakelijk zijn dat de vloerplaat verzwaard wordt of dat de wapening aangepast moet wordt. Hiervoor dient een aparte berekening gemaakt te worden.
 
Uitgangspunt 
Wanden, vloer en eventueel dekplaat 12 cm dikte
 
Onderstaande toepassingsvoorwaarden
Aangenomen kelder hangt aan ringbalk, d.m.v. stekeinden of stekkenbakken Ø8-150 mm
- Eventuele opwaartse kracht door balkenrooster op te nemen (controle door hoofdconstructeur)
- Grondaanvulling rondom kelder niet hoger dan bovenkant kelderdek
- Hoogst toelaatbare grondwaterstand tot bovenkant kelder
- Bovenzijde kelderwand moet horizontaal gesteund zijn door fundering of vloer
- Bovenbelasting op fundering plaatsen, niet op kelderwand
- Maximale bovenbelasting naast kelder is 5 kN/m²
- Toelaatbare vloerbelasting op keldervloer:
    - rustende belasting 1,0 kN/m²
    - veranderlijk belasting 1.75 kN/m²
    - lichte scheidingswanden 1.2 kN/m¹
- Er is geen extra verticale belasting op kelderwand toegestaan. Enkel eigen gewicht van kelderdek
- Statische berekeningen van de standaard huiskelders zijn kosteloos als pdf beschikbaar
- Kelder zonder overleg niet gebruiken als waterbassin
- Voor alle afwijkende gevallen, overleg met leverancier
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van toepassing zijn de voorschriften 
NEN EN 1990 (eurocode 0) Grondslagen van het constructief ontwerp
NEN EN 1991 (eurocode 1) Belastingen op constructies 
NEN EN 1992 (eurocode 2) Ontwerp en berekening van betonconstructies
NEN EN 1997 (eurocode 7) Geotechnisch ontwerp

Telefonisch contact Prefab

Telefoon: 0493-491457
Fax: 0493-493827

Maandag t/m vrijdag
08.00 tot 18.00 uur.

Zaterdag - gesloten

  volg ons ook op twitter