Olie/benzine afscheiders bij Prefabkelder.nl

Onze gecertificeerde olieafscheiders zijn geschikt voor het afscheiden van lichte minerale vloeistoffen en slib uit het afvalwater en voldoen aan de verplichte Europese norm NEN-EN 858 met een afscheidersrendement klasse 1 of 2. Klasse 1 ≤ 5 mg/l is geschikt voor lozing op oppervlakte water en klasse 2 ≤ 10 mg/l is geschikt voor lozing op riool.

Deze hoogwaardig geprefabriceerde onderputten worden geheel monolitsch gestort in sterkteklasse C50/60 en voldoen aan de milieuklasse XA3 volgens NBN-EN 206-1. Door de mof/spie verbinding met rubberdichting zijn deze afscheiders gegarandeerd waterdicht tot aan mangat.

De olieafscheiders zijn leverbaar in 2 soorten

De gecombineerde afscheider heeft slibvang en afscheider geïntegreerd in 1 betonput en de separate afscheider bestaat uit een aparte slibvangput en aparte olieafscheider, dus 2 losse putten.

Controle/monsternameput

Aanbevolen wordt achter de afscheiders een controle/monsternameput plaatsen ten einde de keurende instanties de gelegenheid te bieden een monster te kunnen nemen. In de schacht van de afscheiders is een typeplaatje gemonteerd met daarop alle essentiële gegevens van de afscheider.

De dekplaat wordt te allen tijde los meegeleverd. Deze dekplaat d.m.v. meegeleverde rubber dichtring na plaatsing van de onderput aanbrengen volgens meegeleverde montage-instructie.

Certificatie


Producenten zijn wettelijk verplicht hun producten te voorzien van een CE –markering. Daarmee verklaren zij dat het product voldoet aan essentiële eisen op het vlak van veiligheid, gezondheid en milieu. De technische specificaties verschillen per bouwproduct en vloeien voort uit de Europese richtlijn voor bouwproducten. Producten waarvoor een CE –richtlijn is ontwikkeld mogen niet zonder CE –markering op de Europese markt worden verhandeld.

Heeft u interesse of vragen? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze medewerkers op info@leenensteengoed.nl of bel 0493-491457