Plaatsingsvoorschrift

Plaatsings- en gebruiksvoorschriften type SMP B gefundeerd op staal 

Hijsen / lossen

Standaard zijn de smeerkelders uitgerust met 4 stuks hijshaken boven in wand. De spreidingsdriehoek tussen de kettingen van het hijstoestel mag maximaal 60° zijn, dit om het risico van uitscheuren van hijshaak te voorkomen. Indien nodig is het van belang gebruik te maken van een zogenaamde “spreader of evenaar”.

Franco levering

Deze put wordt franco werk gelost op afgeleverd. De locatie moet goed bereikbaar en berijdbaar zijn voor een grote oplegger. In prijs is inbegrepen een lostijd van maximaal 30 minuten, eventuele wachturen vrachtauto worden verrekend.

Plaatsing door Leenen

Wij gaan er vanuit dat de smeerkelder met de aangeboden telescoopkraan geplaatst kan worden, d.w.z. dat de kraan de locatie van plaatsen tot op 2 à 3 meter (vlucht max. 10 m¹) moet kunnen benaderen (tenzij anders overeengekomen). De bouwlocatie moet goed bereikbaar en berijdbaar zijn. Wij komen vooraf met u of uw uitvoerende het werk bekijken en zijn dan op de dag van plaatsing persoonlijk aanwezig en begeleiden dan het plaatsen van de smeerkelder. Maatvoering en grondwerk is voor regeling en rekening van de opdrachtgever.

Grondwater

De klant dient tijdig voor plaatsing van de smeerkelder een grondboring toe te passen om grondwaterpeil te bepalen. Indien nodig ca. 3 à 5 werkdagen vooraf een bronbemaling toe passen.

Grondwerk

Het dient de aanbeveling het gat op de dag van plaatsing te ontgraven, waarbij men rekening dient te houden dat geheel rondom de smeerkelder een vrije ruimte beschikbaar is van ca. 25 cm. De smeerkelder dient geplaatst te worden op een droge, puinvrije en vlakke ondergrond. Na plaatsing direct de smeerkelder tot aan bovenzijde aanvullen met gestabiliseerd zand van de betoncentrale. Dit laagsgewijs aanbrengen en mechanisch verdichten. Tevens is het is raadzaam de smeerkelder gedeeltelijk te vullen met “schoon” water, maximaal 1 meter. Dit voorkomt dat de smeerkelder gaat opdrijven. Het gewicht van het water zorgt voor goede zetting van smeerkelder op zandbed.

Aansluiting met betonvloer

Meestal wordt er op deze putten een roostervloer aangebracht. Het is raadzaam deze stalen kader op de smeerkelder te stellen en deze in de betonvloer in te storten. De vloer wordt dus op de put gestort.

In / Uitlaat

Indien gewenst kan er een overmaats boring met rubber dichting toegepast worden.

Heeft u interesse of vragen? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze medewerkers op info@leenensteengoed.nl of bel 0493-491457