Ventilatieadvies voor prefab kelders

Ventilatie advies 

Om condens problemen te voorkomen adviseren wij een goede ventilatie in de kelder te voorzien. Standaard worden er af fabriek in alle vier de hoeken PVC ventilatie doorvoeren voorzien van Ø125 mm. Kruislingse ventilatie geeft de best mogelijke luchtdoorstroming in kelder. Na plaatsing is het noodzakelijk dat er in de kelder in de twee tegenover elkaar liggende hoeken (diagonaal door kelder) een pvc buis van Ø125 mm wordt aangebracht tot 20 à 30 cm vanaf de keldervloer (zie tekening).

Belangrijk advies voor ventilatie van woonhuiskelders

De beide beluchtingen vanuit de West-, Noord/West zijde via de spouw naar kelder aanbrengen en de beide ontluchtingen (eventueel samengevoegd) via een standleiding naar een dak doorvoerpijp brengen. Hierdoor krijg je kosteloze trek die er voor zorgt dat de kelder geen condens problemen krijgt.

Als ontluchting naar het dak niet mogelijk is kan dit ondervangen worden door een ventilator te plaatsen aan het einde van de ontluchtingsbuis of eventueel de ontluchting naar een mechanische ventilatie. Bij ontluchting via de mechanische ventilatie van de woning is het noodzakelijk dat afzuiging van de kelder apart te regelen is. Nooit beluchten vanuit kruipruimte.

Heeft u interesse of vragen? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze medewerkers op info@leenensteengoed.nl of bel 0493-491457